start date end date title description icon date limit importance link modal
1931-04-12 Caiguda de la Monarquia da 26
1931-04-14 Proclamació de la República da 26
1931-07-01 Vaga general Vaga general proclamada per la CNT mo 26
1931-12-01 Alcalà Zamora Alcalà Zamora es elegit com a president de la República dins el Govern de Azaña. mo 26
1932-08-01 Cop d'estat del general Sanjurjo mo 26
1932-09-01 Estatut de Catalunya i Llei de Reforma Agrària S'aprova l'Estatut l de Catalunya i la llei de reforma agrària mo 26
1933-09-01 La Falange Española Fundació de la Falange Española per José Antonio Primo de Rivera mo 26
1933-12-1 Govern de Alejandro Lerroux mo 26
1934-01-1 Suspensió de l'estatut de Catalunya ye 26
1935-01-1 Govern de Joaquín Chapaprieta ye 26
1935-06-1 Govern de Manuel Portella Valladares ye 26
1936-01-01 Pacte del Front Popular mo 26
1936-02-16 El Front Popular guanya les eleccions da 26
1936-05-01 Nou Govern Azaña: president

Casares Quiroga: cap del govern

mo 26
1936-07-12 Assassinat de José Castillo José Castillo: tinent de la Guardia d'Assalt da 26
1936-07-13 Assassinat de José Calvo Sotelo Calvo Sotelo: lider parlamentaria de les dretes da 26
1936-07-17 Els militars africanistes es solleven da 26
1936-07-18 El cop d'Estat El cop d'Estat triomfa a Melilla, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Galicia, Castilla-León, Baleares, Navarra, Oviedo, Granada, Canàries i zona oest d'Andalusia da 26
1936-07-19 Nou govern: José Giral da 26
1936-07-20 El cop d'estat fracassa El cop d'estat fracassa a Catalunya, Astúries, Cantabria, part del País Basc , Llevant, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, zona est d'Andalusia, Madrid

Formació del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya

da 26
1936-07-22 Sortida de columnes de milicians Sortida de les primeres columnes de milicians cap a l'Aragó da 26
1936-08-09 França tanca la frontera amb Espanya Sortida de les primeres columnes de milicians cap a l'Aragó da 26
1936-08-14 Repressió a Badajoz Repressió a Badajoz amb l'ocupació per part del general Yagüe da 26
1936-08-16 Forces republicans a Mallorca da 26
1936-08-23 Tribunals Populars da 26
1936-09-08 Nou Govern: Largo Caballero da 26
1936-09-08 Pacte de No Intervenció 27 països europeus accepten el Pacte de No Intervenció en la Guerra Espanyola da 26
1936-09-14 L'or del Banc a Cartagena da 26
1936-09-26 Generalitat de Catalunya i CNT Els anarquistes de la CNT entren a formar part de la Generalitat de Catalunya da 26
1936-09-29 Franco proclamat cap del govern da 26
1936-10-10 Creació del Excercit Popular da 26
1936-10-20 Brigades Internacionals da 26
1936-11-19 Mort de Durruti al front de Madrid da 26
1936-11-20 Afusellament de José Antonio José Antonio: fundador de la Falange a Alacant da 26
1937-02-06 1927-02-26 Batalla del Jarama da 26
1937-03-08 Ofensiva Italiana a Guadalajara da 26
1937-03-12 L'exèrcit republicà contraataca da 26
1937-04-19 Franco unifica a la Falange da 26
1937-04-26 Bombardeig de la aviació a Gernika da 26
1937-05-04 1937-05-07 Fets de Maig a Barcelona da 26
1937-05-15 Dimissió de Largo Caballero da 26
1937-05-17 Nou govern: Negrín da 26
1937-06-16 Detenció de Andrei Nin Andreu Nin: lider del POUM da 26
1937-07-05 1937-07-25 Ofensiva Republicana a Brunete da 26
1937-08-18 Ofensiva franquista sobre Santander da 26
1937-08-23 Ofensiva republicana a l'Aragó da 26
1937-08-26 Santander en mans franquistes da 26
1937-08-28 Atac republicà sobre Belchite da 26
1937-09-05 Belchite conquerit pels republicans da 26
1937-09-15 Acaba l'ofensiva d'Aragó da 26
1937-09-23 Contraatac franquista a l'Aragó da 26
1937-10-21 Zona nord ocupada pels franquistes da 26
1937-11-02 Lleida bombardejada per l'aviació italiana da 26
1937-12-14 Inici ofensiva republicana a Terol da 26
1938-01-07 Els republicans ocupen Terol da 26
1938-01-18 Conraofensiva nacional al front de Terol da 26
1938-02-22 Els franquistes recuperen Terol Els franquistes recuperen Terol

Publicació al DOGC de la incorporació de les lleves 1929 i 1926 (Lleva del Biberó)

da 26
1938-03-08 Ofensiva franquista a l'Aragó da 26
1938-03-10 Els franquistes recuperen Belchite da 26
1938-04-04 Yagüe ocupa Lleida da 26
1938-04-05 Derogació de l'Estatut de Catalunya da 26
1938-04-06 Les forces de Moscardó ocupen Balaguer da 26
1938-04-10 Creació del Cap de Pont da 26
1938-04-11 Ofensiva republicana sobre el Cap de Pont da 26
1938-04-14 La Lleva del Biberó Es publica el decret per la incorporació de les lleves de 1927,1928 i 1941 aquesta ultima anomenada la Lleva del Biberó da 26
1938-04-16 Finalitza l'ofensiva republicana da 26
1938-04-21 Inici ofensiva franquista a Valencia da 26
1938-05-22 1938-05-29 Segunda ofensiva republicana a Cap del Pont da 26
1938-07-05 Aprobació dels plans per la retirada de voluntaris estrangers da 26
1938-07-25 Inici ofensiva republicana a l'Ebre da 26
1938-10-28 Fi de les Brigades Internacionals da 26
1938-11-16 Acaba la batalla de l'Ebre da 26
1938-12-23 Ofensiva franquista sobre Catalunya da 26
1938-12-28 Els franquistes avancen: Cap del Pont - Cubells da 26
1939-01-04 El franquistes ocupen Artesa de Segre da 26
1939-01-05 El franquistes ocupen Borges Blanques da 26
1939-01-15 El franquistes ocupen Tarragona da 26
1939-01-26 El franquistes ocupen Barcelona da 26
1939-01-26 Mig millió de refugiats arriben a la frontera da 26
1939-02-04 Els fanquistes entren a Girona da 26
1939-02-09 Llei de Responsabilitats Politiques da 26
1939-02-10 Catalunya ocupada en la seva totalitat da 26
1939-02-28 Es reconeix el govern de Franco per Anglaterra i França da 26
1939-03-06 Cop d'Estat del general Casado Creació del Consell Nacional de Defensa amb l'oposició comunista. da 26
1939-03-12 El general Casado controla Madrid da 26
1939-03-15 Negociacions sense resultat per obtenir la pau da 26
1939-03-29 L'exèrcit de Franco entra a Madrid da 26
1939-04-01 Franco declara el fi de la guerra da 26
1939-04-26 Dissolució del Comitè de No Intervenció da 26